Zwaar weer blog

Vaker fraude vermoed bij faillissementen

Bij meer faillissementen van ondernemingen worden de schuldeisers onrechtmatig benadeeld. In 30,1 procent van de in 2015 failliet gegane bedrijven wordt vermoed dat schuldeisers zijn benadeeld. Dit is een stijging van 6,5 procentpunt ten opzichte van vijf jaar eerder, schrijft het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag in een rapport aan de Tweede Kamer. Bij 17,3 procent van de faillissementen was de curator zeker dat schuldeisers strabaar en of onrechtmatig waren benadeeld. In 12,8 procent van de gevallen was er "waarschijnlijke" strafbare en of onrechtmatige benadeling. Bij eenmanszaken is er het minst vaak een vermoeden van fraude. Bij BV's en ondernemingen in een NV, CV, stichting of buitenlandse rechtsvorm is er het vaakst een vermoeden. 

Schuldeisers

Bij faillissementsfraude halen eigenaren bijvoorbeeld net voor een bankroet bezittingen uit het concern of worden bepaalde schuldeisers nog betaald zodat er niks overblijft voor andere leveranciers die geld tegoed hebben. Het rapport werd uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Economische factoren 

Vorig jaar gingen er 8.964 ondernemingen op de fles, een toename van 17,3 procent ten opzichte van 2010. Het CBS nam een steekproef uit deze faillissementen. Uit het onderzoek blijkt verder dat economische factoren in meer gevallen de oorzaak waren van een faillissement. In 2015 was 47 procent van de beĂ«indigde faillissementen van 'bedrijven en instellingen’ gerelateerd aan economische oorzaken. Vijf jaar eerder was dat aandeel nog 33 procent. De totale schuldenlast van failliete ondernemingen steeg met 13,6 procent naar 4,9 miljard euro. De onbetaalde schuld nam toe met 14,1 procent naar 4,4 miljard euro.

Bron: nu.nlTerug