Zwaar weer blog

The Greenery weer uit Bijzonder Beheer

The Greenery halveert leenkosten in nieuw kredietakkoord

The Greenery, een van de grootste handelshuizen in Nederland in groenten en fruit, heeft met enkele banken een nieuwe financieringsovereenkomst gesloten. De nieuwe, die een looptijd heeft van tenminste drie jaar, vervangt een oude regeling met ING en ABN Amro. Het gaat om een arrangement met een totale omvang van €70 mln, zo is donderdag bekendgemaakt. De leenkosten zijn bijna de helft lager dan die in de vorige overeenkomst.

Volgens The Greenery vormt het akkoord het sluitstuk van een periode van herstructureringen. Het handelshuis heeft een roerige periode achter de rug. De onderneming, die een omzet realiseert van €1,1 mrd, zag diverse directeuren en commissarissen vertrekken en verloor bovendien marktaandeel aan binnen- en buitenlandse concurrenten. Veel telers keerden het bedrijf de rug toe en vormden nieuwe samenwerkingsverbanden.

Exit ING en ABN Amro

Ook de relatie met de huisbanken was in de periode 2014-2016 problematisch. Door de slechte financiële resultaten en de onzekerheden rond de vastgoedportefeuille stond de handelsonderneming bijna twee jaar onder bijzonder beheer, de afdeling van de bank waar probleemgevallen worden ondergebracht.

Opvallend is dat die oude banken – ING en ABN Amro - niet terugkeren in de leenovereenkomst. Er is volgens financieel bestuurder Philip Limvers met diverse banken gesproken over een herfinanciering. Dit keer gaat The Greenery in zee met Rabobank, Deutsche Bank en leasebedrijf De Lage Landen, onderdeel van Rabobank.

Schulden afgebouwd

De oude kredietovereenkomst met ING en ABN Amro liep op 1 juli af. De leningen waren toen geheel afgelost. Daarnaast had het handelshuis een debiteurenfaciliteit van ING ComFin.

Daarvoor in de plaats is er nu een nieuwe werkkapitaalfinanciering gesloten van €40 mln. Een kredietlijn van €20 mln zal worden ingezet voor bedrijfsdoeleinden. Ook is er een zogeheten garantielijn met een omvang van €10 mln die The Greenery kan inzetten voor bijvoorbeeld het bieden van garanties aan verhuurders.

Volgens bestuurder Limvers zijn de voorwaarden veel gunstiger dan in de oude overeenkomst. Hij spreekt van bijna een halvering van de leenkosten. Dat is het gevolg van het verbeterde risicoprofiel, lagere rentetarieven en betere resultaten van de tuinbouwcoöperatie uit Barendrecht. Limvers: ‘We sluiten een periode van herstructureringen af, waarbij schulden zijn afgebouwd en niet-kernactiviteiten zijn verkocht.’

Sinds februari 2016 wordt het bedrijf geleid door ceo Steven Martina. De onderneming levert groenten en fruit aan onder meer de supermarktketens Jumbo, Plus Retail en het Duitse Edeka. Het ledenverloop is volgens The Greenery tot stilstand gekomen. Het ledental bedraagt begin 2017 circa 500. Recent is besloten de voorwaarden voor een lidmaatschap te verruimen. The Greenery maakt zijn financiële resultaten over 2016 later dit jaar bekend.

Bron: Fd.nlTerug