Zwaar weer blog

MS Mode verlies Rabobank Bijzonder Beheer

Rabobank gaat voor zo’n € 20 mln het schip in door het faillissement van MS Mode. Dat valt af te leiden uit het eerste faillissementsverslag van curatoren Frits Kemp en Cees de Jong. Rabo heeft dat onheil voor een deel zelf over zich afgeroepen, door als kredietverschaffer jarenlang een riskante financiële constructie toe te staan. Rabobank leende MS Mode geld, maar dat was niet genoeg om pieken in de behoefte aan werkkapitaal op te vangen. Het bedrijf kwam daardoor regelmatig miljoenen aan liquide middelen tekort. In een hoogst ongebruikelijke constructie, gaf Rabo de eigenaren van MS Mode toestemming om de keten elke keer met flitskredieten te hulp te schieten.

Die extra kredieten waren bijvoorbeeld nodig als een nieuwe collectie moest worden besteld. Het ging om miljoenenleningen van Coolinvestments, die MS Mode telkens snel weer afloste. Coolinvestments is een investeringsvehikel van Roland Kahn en Jaco Scheffers, de eigenaren van de winkelketens MS Mode, America Today en Coolcat.

Filiaal van MS Mode in Zwijndrecht. (Foto: HH)

Filiaal van MS Mode in Zwijndrecht. (Foto: HH)

Onhoudbaar

Die financiële injecties waren niet zo’n probleem toen MS Mode nog in de op- en ombouwfase zat, nadat Kahn en Scheffers de keten in 2010 van Maxeda hadden gekocht. De resultaten in 2011 vielen tegen, maar de keten draaide in 2012 quitte en had in 2013 een positief resultaat. Maar de constructie met de flitskredieten werd onhoudbaar toen de omzet van MS Mode eind 2015 achterbleef door een warm najaar.

MS Mode kon niet meer voldoen aan de afspraken met huisbank Rabobank en kwam in het voorjaar van 2016 terecht bij de afdeling voor probleemgevallen, ofwel Bijzonder Beheer. Rabobank wilde dat MS de volledige lening van de bank - ruim €30 mln – zou aflossen. Tegelijk eiste Rabo extra zekerheden in de vorm van pandrechten op alle bezittingen van het bedrijf. Daarmee verdween de bereidheid van Coolinvestments om bij MS Mode nog langer bij te springen met flitskredieten. Geen financiële noodverbanden meer als alle zekerheden bij de bank liggen. Volgens de curatoren stond Rabo in zijn recht bij het terugeisen van de lening. De vordering was opeisbaar en MS was in verzuim.

‘Een gesprek over de flitskredieten had natuurlijk al in 2013 moeten plaatsvinden toen het nog goed ging met het bedrijf’, zegt curator Frits Kemp van Fort Advocaten. ‘Er heeft iemand zitten snurken door dit zo lang door te laten gaan’, vult zijn collega Cees de Jong van Van Benthem & Keulen aan. Beide curatoren spreken van een weeffout in de financiering van MS Mode. Uit hun onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is niet duidelijk geworden waarom Rabobank en de directie van MS Mode hier zo lang aan hebben vastgehouden. ‘De constructie maakte het bedrijf zeer kwetsbaar, want de marges waren heel bescheiden en er komt altijd een keer een tegenslag’, zegt Kemp.

Vanaf het moment dat Coolinvestments stopte met de flitskredieten en Rabo zijn geld terugeiste, leek verkoop van MS Mode de meest realistische optie. Toen dat niet lukte, werden de Nederlandse delen van de onderneming in augustus failliet verklaard.

Roland Kahn (Foto: HH)

Roland Kahn (Foto: HH)

Voorraden verkopen

Rabobank is na de fiscus de grootste schuldeiser. Door voorraden ter waarde van bijna € 13 mln via de winkels te verkopen, hoopt de bank het grootste deel van zijn leningen terug te halen. Volgens de curatoren wil Rabobank aanvankelijk ook de onbetaalde voorraden, met een inkoopwaarde van € 8,5 mln, snel verkopen. ‘Daar konden wij niet mee akkoord gaan’, vertelt Kemp. ‘Je kunt niet over de rug van arme Bengalese leveranciers je verlies beperken. We hebben onderhandeld en de leveranciers krijgen nu 80% van de factuurwaarde van de onbetaalde voorraden.’

Het is nog niet te zeggen hoe Rabobank er precies uitspringt bij dit bankroet. Maar uit de cijfers in het faillissementsverslag valt op te maken dat de bank meer dan € 20 mln kwijt zal zijn. De winkelverkopen leverden € 8,1 mln op. Eigenaar Roland Kahn was ook een schuldeiser, maar hij is zijn € 4,5 mln kwijt. Wel krijgt hij een tweede kans met MS Mode, dat op 1 september werd verkocht aan de Amerikaanse boedelverkoper GA Europe en Coolinvestments.

Bron: Fd.nlTerug