Zwaar weer blog

Bijzonder beheer banken stroomt leeg

Bijzonder beheer banken stroomt leeg

In 2015 was bij 1 op de 6 glastuinbouwbedrijven minstens uitstel van meer dan de helft van de aflossingen nodig. In 2016 geldt dit voor 1 op de 25 bedrijven en voor 1 op de 16 glasgroentebedrijven. Dat blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research (WER, voorheen LEI). Door het tweede jaar op rij met hoge inkomens zullen in 2016 relatief weinig bedrijven zijn geweest met grote betalingsproblemen, concluderen de WER-onderzoekers.

Besparen op onderhoud

Toch ondervindt een deel van de bedrijven nog steeds financiële problemen. 1 op de 16 bedrijven (7%) heeft een negatieve kasstroom. Die moet worden opgevangen door besparing op uitgaven en inzet van liquiditeiten. Deze bedrijven zijn kwetsbaar voor een slecht jaar en zullen mogelijk iets minder onderhoud plegen of privé-uitgaven doen.

Faillissementen

De betere liquiditeitspositie van de bedrijven is ook terug te vinden in de daling van het aantal faillissementen. Tot en met oktober 2016 is dit verminderd voor de categorie 'teelt van eenjarige gewassen', waaronder glasgroentebedrijven vallen. Er werden 12 faillissementen uitgesproken tegenover 16 in dezelfde periode in 2015. In 2013 ging het nog om 68 faillissementen.

Onderkant krabbelt op

De afgelopen jaren zag WER dat de resultaten tussen de bedrijven sterker afweek. Dat lijkt dit jaar voor de middenmoot van de bedrijven echter iets afgenomen. WER rapporteert de verschillen van de 60% bedrijven in de middenmoot om uitschieters naar boven en beneden uit te schakelen. In deze categorie nemen de resultaatverschillen dus af. De 20% lagere gasprijs is daarvoor een belangrijke verklaring.

Bron: GF ActueelTerug