Zwaar weer blog

BFI onderzoekt faillissement Macintosh

De curatoren van het failliete winkelconcern Macintosh, bekend van de schoenenketens Scapino en Manfield, nemen een forensisch onderzoekskantoor in de arm om de boekhouding te analyseren. Dit melden de curatoren in hun jongste faillissementsverslag. De opdracht voor het onderzoek is verstrekt aan BFI Global, een financieel advies- en onderzoeksbureau op het gebied van geschillen, procesvoering en bedrijfsfaillissementen.

Filiaal van Manfield. (Foto: HH)

Filiaal van Manfield. (Foto: HH)

Geen aanwijzingen van fraude

De inschakeling van dit bureau maakt deel uit van het onderzoek naar de oorzaken van de ondergang van Macintosh, een jaar geleden. 'Gezien de omvang van dit faillissement is het zinvol ons te laten ondersteunen door forensische accountants', verklaart John Huppertz, een van de twee curatoren van Macintosh.

Huppertz, een in Maastricht gevestigde advocaat, zegt geen aanwijzingen te hebben dat zich bij het voormalige beursgenoteerde concern onregelmatigheden hebben voorgedaan. Forensische accountants zijn gespecialiseerd in onderzoek naar vormen van fraude, zoals valsheid in geschrifte of malversaties in de boekhouding.

'Puur uit zorgvuldigheid'

Curatoren doen standaard onderzoek naar de oorzaak van een bankroet, maar het is minder gebruikelijk om daarbij een beroep te doen op forensische onderzoekers zonder vermoedens van fraude. 'We doen dit puur uit oogpunt van zorgvuldigheid', benadrukt Huppertz.

Hij wijst op het relatief unieke karakter van het bankroet van Macintosh aangezien er zelden beursfondsen van deze omvang kopje onder gaan. 'Je kunt dus niet zeggen wat gangbaar is bij een groot faillissement op de beurs. Want het is niet alledaags. We kennen in Nederland misschien maar tien vergelijkbare faillissementen in de afgelopen 25 jaar.'

Ook verkochte ketens worden bekeken

De curatoren vragen BFI Global een analyse te maken van de cijfers van de failliete Macintosh Retail Group en de daaronder vallende negentien groepsmaatschappijen. Dit gebeurt met toestemming van de rechter-commissaris. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar werkmaatschappijen die sinds 2010 van de hand zijn gedaan, zoals Belcompany, Halfords en Homefashion Group/Kwantum.

Oud-werknemers worden benaderd

BFI wordt voorts betrokken bij het steekproefsgewijs benaderen van oud-werknemers van Macintosh en zijn werkmaatschappijen. Zij krijgen een uitnodiging om online en op anonieme basis een vragenlijst in te vullen. Op die manier willen curatoren vanuit het perspectief van het personeel een beeld krijgen van de periode die aan het faillissement van het concern vooraf ging.

Bij Macintosh werkten eind 2015 nog ruim 5000 mensen; de omzet bedroeg in dat jaar €786 mln.

Verder zullen de curatoren gesprekken voeren met bestuurders en commissarissen die sinds 2010 betrokken zijn geweest bij Macintosh.

Afronding voorzien in derde kwartaal 2018

Het onderzoek naar de oorzaken van het bankroet zal geruime tijd in beslag nemen en niet eerder dan in het derde kwartaal van 2018 zijn afgerond. Dit houdt volgens de curatoren verband met de scope en complexiteit van het onderzoek en de hoeveelheid documenten en het aantal te interviewen personen.

Onderdeel van het onderzoek is de wijze van financiering van Macintosh in de laatste vijf jaar van zijn bestaan. Concreet gaat het daarbij om aandelenemissies, bancaire leningen en aandeelhoudersleningen. Daarnaast wordt gekeken naar majeure transacties en (des-)investeringen, evenals naar de controle van de jaarrekeningen.

Ook bij de failliete modegroep McGregor doen de aangestelde curatoren een beroep op BFI Global. Daar heeft dit bureau de opdracht de komende maanden feitenonderzoek te doen naar de periode voorafgaand aan het faillissement.

 

Bron: FD.nlTerug