Zwaar weer blog

Faillissement McGregor onder de loep

Om te achterhalen welke oorzaken ten grondslag liggen aan het faillissement van modehuis McGregor eerder dit jaar hebben de curatoren twee externe partijen ingeschakeld. Boutique adviesbureaus BFI Global en InsolResearch zijn ingeschakeld om het oorzakenonderzoek uit te voeren.

In juni 2016 vroeg modehuis McGregor uitstel van betaling aan, gevolgd door een faillissement enkele weken later. De vier aandeelhouders – bedrijvenbank NIBC, investeerder Marcel Boekhoorn en de oprichters Jeroen Schothorst en Ben Kolff – waren vervolgens zelf de hoogste bieders om het failliete modehuis over te nemen uit de boedel, ondanks grote interesse van andere potentiële kopers. 

15 juli werd bekendgemaakt dat McGregor inderdaad verder zou gaan onder leiding van de oude aandeelhouders, waarbij 1.100 van de 1.200 werknemers bij het modeconcern konden blijven werken. De merken van de Fashion Group worden voortgezet onder nieuw management – Joep van Straten neemt de functie van managing director* op zich en ook werd een nieuwe financieel directeur benoemd.

McGregor Fashion Group

Externe specialisten

De curatoren van de modegroep hebben in hun tweede openbaar faillissementsverslag laten weten voor het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement twee externe bureaus te hebben ingehuurd. BFI Global en InsolResearch hebben de opdracht gekregen om de oorzaken te achterhalen, een onderzoek dat normaal gesproken door de curatoren zelf wordt uitgevoerd. BFI Global is een Amsterdams bureau dat data en analytics toepast om faillissement te voorkomen en te onderzoeken – BFI staat voor Business Failure Intelligence. InsolResearch is een specialist op het gebied van onderzoek naar digitale administraties voor curatoren uit Laren.

Door het oorzakenonderzoek te scheiden van de juridische beoordeling van deze oorzaken willen de curatoren voorkomen dat er te snel een oordeel geveld wordt over de omstreden doorstart. De digitale financiële administratie van het modehuis zal worden onderworpen aan een snelle analyse van InsolResearch, terwijl BFI Global het komende halfjaar een feitenonderzoek zal uitvoeren naar de periode voor het faillissement.

Bron: http://www.consultancy.nl/nieuws/13403/boutique-adviesbureaus-nemen-mcgregor-faillissement-onder-de-loep Terug